Voorwaarden geld lenen

Iedereen die een lening wenst af te sluiten zal rekening moeten houden met een aantal voorwaarden. De voorwaarden voor het toegekend krijgen van een lening zijn door de jaren heen ook aanzienlijk strenger geworden. Vroeger was het per definitie mogelijk om uw volledige inkomen te gebruiken om een lening af te betalen. Tegenwoordig is dat wel even anders. Banken eisen steeds vaker dat kredietnemers een bepaald bedrag overhouden per maand om van te kunnen leven. Staat u met andere woorden op het punt om een lening af te sluiten, hou dan zeker en vast rekening met de voorwaarden die door de bank aan de lening in kwestie verbonden worden.

Hoeveel kan ik lenen?

De eerste en tevens ook belangrijkste voorwaarde die verbonden is aan het afsluiten van een lening heeft betrekking tot het bedrag dat u kunt lenen. Zoals in de inleiding reeds aangegeven zijn banken vooral op dit vlak door de jaren heen aanzienlijk strenger geworden. Het bedrag dat u van uw inkomen over dient te houden is sterk afhankelijk van het type lening dat u wenst af te sluiten. Heeft u bijvoorbeeld genoeg aan een gewone lening op afbetaling dan ligt het bedrag bijvoorbeeld lager dan wanneer u een hypothecair krediet wenst af te sluiten. Probeer steeds in eerste instantie voor uzelf uit te rekenen hoeveel u precies kunt lenen vooraleer naar een bank te stappen.

Andere voorwaarden die verbonden zijn aan een lening

Het bedrag dat u maandelijks over dient te houden van uw inkomen is uiteraard niet de enige voorwaarde die verbonden is aan het afsluiten van een lening. In de kredietovereenkomst staan verschillende voorwaarden waar u zich aan dient te houden. Denk hierbij aan het bedrag dat u moet aflossen, de afbetalingstermijn en ga zo maar door. Het spreekt voor zich dat ook deze voorwaarden afhankelijk zijn van de kredietvorm van uw keuze.